Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

  • Κλινική εξέταση νεογνών, παιδιών, εφήβων,
  • Συμβουλευτική μητρικού θηλασμού-Γαλουχίας (IBCLC),
  • Οξυμετρία, Σπιρομετρία, Ροομετρία,
  • Δυνατότητα επισκέψεων κατ’οίκον